klachtafhandeling

Als je een klacht hebt over een product van BabyNatura.nl, dan verwachten we dat je zo snel mogelijk, een gedetailleerde beschrijving van je klacht mailt naar klantenservice@babynatura.nl. Na ontvangst van de mail zullen we bevestigen dat we deze ontvangen hebben.

Na het ontvangen van een klacht proberen wij zo snel mogelijk, doch binnen uiterlijk tien (10) werkdagen te reageren op de klacht. Mocht het gebeuren dat wij niet binnen deze termijn inhoudelijk op de klacht kunnen reageren, dan zullen wij dit via mail laten weten en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen wij wel met een gedegen reactie kunnen komen.

geschillen

Geschillen kunnen, met inachtneming van artikel 15 van onze Algemene Voorwaarden, door één van de partijen (klant of BabyNatura.nl) worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

De geschillencommissie neemt een geschil alleen in behandeling als deze eerst, binnen een redelijke termijn, is voorgelegd aan BabyNatura.nl.